Våra bostäder

Föreningen köpte 2001 fastigheten Midgård 27 på Västmannagatan 85A-C och 87A-B i Stockholms kommun. Byggnaderna är ursprungligen uppförda under 1900/01,  vilket gör att lägenheterna innehar en typisk sekelskifteskaraktär. Fastigheten totalrenoverdes år 1986/87 med bl.a. nya vatten- och avloppsstammar, elstigar och ventilation.

Byggnaderna består av två sammanbyggda flerbostadshus mot gatan med fem våningar med inredd vind, samt två sammanbyggda flerbostadshus mot gården med fyra våningar med inredd vind. Föreningen har idag totalt 57 lägenheter varav en hyresrätt, vilken kan ses som en dold tillgång. Det finns dessutom två stycken gårdar och fyra stycken hissar.

Föreningen är välskött och skuldfri, där alla renoveringar sker inom budget. Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av externa förvaltare.

Kommentera